Ytberäkning och skraffering
Denna modul används för att skraffera ytor och väggar. 
Snabbfunktion för att mäta ytor och omvandla denna till m2.

Skraffering av ytor mm
Automatisk skraffering av slutna ytor med och utan avmaskning för text eller t ex möbler. Randig och rutig skraffering finns för att skilja olika uppmätta ytor.

Skrafferade ytor är assosiativa och kan förändras med "Stretch" eller genom att ta tag i ett handtag (gip) tillhörande den inneslutna ytan.Avståndet mellan linjerna i skrafferingen anpassas automatiskt till vald skala.
Täthet och rotation på skraffering kan enkelt ändras. 

Tyck på "+" eller "-" tätare/glesare skaffering. Tryck på "45" för att rotera skrafferingen 45 grader.
Lagerhantering
Lagerstruktur för olika typer  av ytor ingår.
Olika ytlager kan användas för olika förtag/hyresgäster mm.

Knappar för att tända och släcka ytlager.
Ytberäkning 

Rita en sluten pline runt den yta som skall mätas eller använd "Auto-pline" för att automatiskt skapa en sluten pline genom att peka i en tät yta.

Mät ytan i m2, med 2 decimaler, genom att peka på den pline som löper utmed den yta som skall beräknas. Peka därefter på den yttext i vilken ytmåttet skall skrivas.

Färdiga yt-texter i höjderna 3,5/5.0 mm.
Texthöjden anpassar sig automatiskt till vald skala.

SnabbAssistans

Hjälp- och handledning vid vid användandet av modulen finns alltid tillgänglig från rullgardinsmenyns nedersta rad.

SnabbCad: tel 060-124611
E-post: snabbcad@yahoo.se
Dat. 2003-11-15