Ventilation
Modulen, som används för att projektera ventilation, innehåller bl a hjälpmedel för att rita kanaler med böjar och don i olika dimensioner.

Kanaler, runda 
Ventilationskanaler, runda och rektangulära, med alla vanliga dimensioner från 63 mm till 1000 mm.
Kanaler, rektangulära
Ritar rektangulära kanaler, dim 100 mm till 2000 mm.
Böjar
Kanalböjar i 90, 45 och 30 grader i samtliga kanaldimensioner. Både vänster och höger utförande.
T-stycken, mm
T-stycken och dimensionsförändringar för samtliga kanaldimensioner.
Ventilationsdon
Ventilationsdon och ljuddämpare för motsvarande dimensioner.
Linjetyper
Enkel hantering av olika linjetyper synlig, dold och ovanförliggande kanal.
Övrigt

Snitt för frånluft, dim 63 mm till 1000 mm.
Snitt för tilluft, dim 63 mm till 1000 mm.

 


Redigerbarhet
Samtliga kanaldelar ritas parametriskt av AutoCAD-element och redigerbara.
En viktig egenskap är att ett kanalsystem ritat med SnabbCAD inte tynger ner ritningen (jämför med Points VVS-modul).
Inga problem med sprängda block finns och filkompabiliteten med andra AutoCad-applikationer är 100%.
Automatatik
Kanalsystemen ritas med viss automatik t ex så att när en böj väljes så behöver man endast ange höger eller vänster. SnabbCAD väljer automatiskt rätt dimension placerar denna vid den sist ritade kanalens ändpunkt.
Snitt för till- och frånluft.
Kanaler kan ritas med olika linjetyp beroende på om dessa är synliga, dolda eller ovanförliggande.
Lagerstruktur
Med SnabbCad följer en färdig lageruppsättning som möjliggör att projektering av ritningar för ventilation, värme och sanitet samt kyla kan göras i samma ritningsfil. Detta medför  samordning mellan de olika delfacken blir väldigt enkel.
Lagerstruktur  helintegrerade för samtliga byggfack att underlätta samverkan.
Symboler och text placeras på olika lager.
Mängdning
Mängdning av t ex don, t-stycken mm görs snabbt och enkel genom med hjälp av mängdningsmodulen.
SnabbCad: tel 060-124611
E-post: snabbcad@yahoo.se
Dat. 2004-01-12