Växter
Denna modul används för att illustrera planer och fasader 
med växter av olika storlekar och typer. 

Träd  buskar i plan
Trädsymboler som planfigurer finns i 30 olika utförande. Det stora antalet symboler gör att man kan ge ritningen en personlig prägel och gör det skall vara enkelt att skilja olika trädsorter åt.

Plantor i krukor
För illustration av möbleringsplaner finns ytterligare ett antal symboler.
Uppbyggnad
Symbolerna är snålt ritade för att inte ritningsfilen skall bli för stor och växterna kan sprängas i flera nivåer för att underlätta egen redigering och anpassning.  
Träd i elevation
Trädsymboler i för illustration av elevationer finns även dessa i 30 olika utseenden.
Dessa symboler kan t ex användas för att göra fasader och sektioner mer intressanta. Symboler finns för både löv- och barrträd.

Flexibla storlekar
Samtliga växtsymboler, totalt ca 100 typer, finns i 15 storlekar. Varje växtsymbol kan ges önskad bredd och höjd från 400 mm till 16 m.

Med hjälp av dessa variationsmöjligheter skapas snabbt och enkelt stora träd-grupper skapas.
SnabbCad: tel 060-124611
E-post: snabbcad@yahoo.se
Dat. 2003-10-21