Värme- och sanitet
Projektera bland annat installationsritningar för värme och sanitet
Symbolerna kan användas för såväl installations som schemaritning.

Massor av symboler
Totalt fler än 100 symboler.
Symbolerna är flexibla och kan användas för såväl ritning av scheman som vid installationsprojektering.

Samtliga symboler är skalanpassade och relativ symbolstorlek kan väljas.
 
Fläktar, filter mm
Fläktar med och utan brytare, vänster och höger. 

Filter, pilar, galler, ljuddämpare mm. 
Stående, parallella, liggande återluftssymboler.

Filter, pilar, galler, ljuddämpare mm.
Batterier och pumpar.
 
Radiatorer och Golvbrunnar
Radiatorer, djup 72 och 134, 
längd 400 mm - 2800 mm.

Rektangulära och runda golvbrunnar i olika dimensioner.
Värmeväxlare, batterier, mm
Roterande, platt och vattenburen värmeväxlare och luftfuktare.

Kompressor, batterier, expansionventil mm.

 

Pumpar, ventiler mm
Ventiler, termometer blandare, temperaturgivare
Pumpar, beredare,  avluftning, slang mm.

Mätare, termogivivare, expansionskärl, tryckdiff av olika typerYtterväggsgaller.
Ställdon, brytare, visare mm

Lagerstruktur
Med SnabbCad följer en färdig lageruppsättning med lager för ventilation, värme och sanitet samt kyla.

Lagerstrukturen är  helintegrerad för samtliga byggfack att underlätta samverkan.

Symboler och text kan placeras på olika lager.

 
Mängdning
Mängdning av t ex radiatorer, ventiler mm görs snabbt och enkel genom med hjälp av mängdningsmodulen.
SnabbCad: tel 060-124611
E-post: snabbcad@yahoo.se
Dat. 2003-11-15