Skärmbilder från SnabbCad
Har visas skärmbildsexempel från SnabbCads användargränssnitt och fackmoduler.
Laddningstiden beräknas till ca 1 minut med modem 56,6 kbit/s.
Med bredband blir laddningstiden ett par sekunder.

SnabbCad
Grundmodul med tillhörande verktygsfält.
Rullgardinsmenyer (0,3Mb).
Arkitekt
Ny väggar fyllda med rott, väggar som skall rivas markerade med lila och prickad linjetyp. 
Arkitektmodulens rullgardinsmeny nerfälld. Vertygsfält för att rita väggar/dörrar visas (0,3Mb).
Inredning
Hotellrum med inredning.
Rullgardinsmeny med diskbänkar (0,3Mb).
Växter
Ett casino illusterad olika typer av växter. Dialogbox med träd för fasader visas (0,3Mb).
Utrymningsplaner 
Exempel på utrymningsplan.
Dialogbox med symboler (0,3Mb).
Färgläggning
Lägenheter för äldre färglagda.
Utseende vid utskrift se info om fackmodulen.
Rullgardinsmeny och verktygsfält för färgläggning (0,3Mb).
Ytberäkning och skraffering
Uthyrd yta markerad i en lagerlokal.
Rullgardinsmeny och verktygsfält för skraffering och ytberäkning (0,3Mb).
Bildbehandling och layout
Informationsblad för en kontorsfastighet.
Rullgardinsmeny och verktygsfält för bildbehandling (0,3Mb).
SnabbCad: tel 060-124611
E-post: snabbcad@yahoo.se
Dat. 2003-11-15