Prislista för SnabbCad-produkter
Till samtliga priser tillkommer moms
Fackmoduler markerade med * finns ännu ej för AutoCad LT

Grundlicenser, med grundmodulen: Pris per st

  Ny licens SnabbCad för AutoCAD
  Ny licens SnabbCad för AutoCAD LT
  Uppdatering (en version) SnabbCad för AutoCAD
  Uppdatering (en version) SnabbCad för AutoCAD LT
  Vid samtidig uppdatering av flera versioner
  tillkommer 750 kr per version, dock maximalt 2000 kr 

5900:-
4900:-
1495:-
1495:-
Fackmoduler: Pris per st

  Arkitekt
  Inredning
  Konstruktion
  El-installation
  VVS-Ventilation
  VS-installation
  Idrottsplaner
  Växter
  Utrymningsplaner
  Mängdning*
  Färgläggning
  Ytberäkning
och skraffering
  Bildbehandling*
  Layoutpaket*: bildbehand, färglägging o skraffering

995:-
995:-
995:-
995:-
995:-
995:-
995:-
995:-
995:-
995:-
995:-
995:-
995:-
2225:
Övrigt: Pris per st

  Kursbok i AutoCad och AutoCad LT med exempelfiler
  Inplastad menyplatta i A3 för digitizer i 4-färg
  Konvertering av filer, specialbibliotek, kurser, 
  3D-modeller, mm

495:-
495:
separat offert

SnabbCad: tel 060-124611
E-post: snabbcad@yahoo.se
Dat. 2006-04-24