Nyheter
SnabbCad 12.0
Klar för AutoCad och AutoCad LT och anpassad för 2006. 
Ny funktion för att blixtsnabbt växla mellan SnabbCADs och AutoCADs rullgardinsmenyer.
Nya funktioner
SnabbCad Express
Kompakt verktygsfällt med alla vanliga komandon

Global textredigerare
Fryspeka mm
Väggrensning
Acad-2006 anpassad
Nya fackmoduler
Idrottsplaner
Ytberäkning/skraffering
Färgläggning
Bildbehandling/Layout
Mängning
Cad-tips
Välj alla element
Genom att skiva "all" på tangentbordet vid ett objektval väljs samtliga icke frysta element
Zoom i pspace
För att förhindra att man av misstag zoomar i en viewport i paperspace dubbel- klicka på ramen till viewporten och markera "On" på raden "Dispay Locked" i dialoglisten Properties
Punktvisning
Välj om hur en punkt skall visas genom att ändra värdet på systemvariabeln "PDMODE".
Storleken ändras genom att ändra värdet på systemvariabeln"PDSIZE.
Zoomhastigthet på mushjulet
Ändra zoomhastigheten genom att påen kommadoraden skriva "zoomfaktor" och ändra värdet för att ändra zoomhastighen.
Rev 2006-04-26
Besökarantal: antal besökare sedan 8 december 2003