Mängdning
Med denna modul utförs mängdning alla typer av byggenheter t ex dörrar, prefabelement, ventiler, ventilationsdon, träd mm.

Littrering

Med mängdningsmodulen följer ett program skapar valfria littera på de komponenter som skall räknas. Välj bland ett stort antal texthöjder (med automatisk anpassning av penntjocklek), mata därefter in önskad litterabeteckning och placera sedan litterat på skärmen.

Man kan t ex littera dörrar, fönster, pelare, belysningsarmaturer, ljuddämpare, stolar eller träd. Valfritt litteranamn kan väljas med olika uppsättningar för respektive fackmodul.

Samma litterabeteckning kan användas för olika fack i samma ritning utan att sammanblandning sker vid mängdning. 
Genom att SnabbCad automatiskt känner av för vilket fackområde litterat är skapat kan en takstol ges litterat "T1" och ett t-stycke till en ventilationskanal ges samma littera "T1" utan att dessa förväxlas vid mängdning.

Mängdning
Vid mängdningen räknas automatiskt alla littera i ritningen, alternativt från ett valfritt urval. Resultatet visas på skärmen men skrivs även till en fil som skrivas ut på en skrivare eller fogas in i ritningen.
Anpassningsbarhet
Programmet är konstruerat så att det är helt anpassbart till olika användares olika behov.
Valfri AutoCad-font kan användas och penntjockleksfärgen följer valt applikationsläge, t ex SnabbCad eller Point.SnabbCad: tel 060-124611
E-post: snabbcad@yahoo.se
Dat. 2003-11-30