Konstruktion
Med hjälp av denna modul framställs konstruktionsritningar. 
Funktioner för armering, svetsar av olika typer , TT-kassetter, stålbalkar, trp-plåt mm.

Stålbalkar
Stålbalkar HEA, IPE, VKR, HEB, USP och vinkelstål med dimensioner föjande:
HEA 100-1000, HEB 100-1000.
IPE 80-600., USP 80-300.
Liksidiga och oliksidiga vinkelstål
20x20 - 200x200. 
Oliksidiga vinkelstål 30x20 - 200x100.
VKR 30 x 30 - 350 x 350.
För VKR-balkar kan godstjocklek väljas.
Håltagningar
Hål-markering skapas snabbt och enkelt.
Peka på nedre vänstra hörnet och mata sedan in x- resp y-mått från tangentbordet eller genom att använda måtten på skärmmenyn.  Hålmarkeringen ritas i innevarande lager och snittmarkeringen ges fast färg nr 2 (gul). Tätheten på skrafferingen anpassas automatiskt till vald skala.
TRP-plåt
TRP-plåt av olika dimensioner.
Svetsar
Svetsar av olika typer.
I, U, V och Y-fog.
Betongpelare
Betongpelare med dimensioner
180 x 180 - 600 x 800.
TT-kasseter
TT-kasetter av 20 olika dimensioner. TT240-21,5/20 till TT240-7/60.
Armering
Funktioner för armering.
Överkantsarmering och underkantsarmering.
Ändmarkeringar i form av högerkrok, vänsterkrok, kryssmarkering, linjemarkering, 
punktmarkering, och vinkelmarkering som automatiskt fästes till armringsjärnet.
Om armering utförs med områdesbegränsningar sker textspecifikation automatiskt. Svara på frågan om dimension, kvalitet på järn och önskat c-avstånd mellan järnen .  Hämta önskad text från skärmmenyn eller mata in från tangentborget.
Därefter räknas automatiskt ut antal järn och texten skrivs ut vid
järnets nedre del.
 
Lagerstruktur
Med SnabbCad följer en färdig lageruppsättning som möjliggör projektering av ritningar för mått, armering och pålning i samma ritningsfil. Detta gör att samordning mellan de olika delfacken blir väldigt enkel.
Lagerstruktur för arkitekt och konstruktion är helintegrerade för att full samverkan.
Symboler och text kan placeras på olika lager.
 
Mängdning
Mängdning av prefabelement, pelare och enheter görs snabbt och enkelt med hjälp av mängdningsmodulen.


SnabbCad: tel 060-124611
E-post: snabbcad@yahoo.se
Dat.
2003-11-15