Historik
Kortfattad beskrivning av  SnabbCads historia och utveckling

Revideringshistiorik

2004 ver 9a
2003 ver 8a
2003 ver 7e
2001 ver 7b-d
2000 ver 7a
1999 ver 6d-f
1998 ver 6a-c
1998 ver 5h-j
1997 ver 5a-g
1997 ver 4p-q
1996 ver 4h-o
1995 ver 4a-g
1994 ver 3 

Lister i A-modulen, lagerkonvertering, text-ersätt, autopurge, snabblock.

1992 ver 2 

Ytterligare funktioner och förbättringar.

1990 ver 1 

SnabbCads första version är klar.

SnabbCads hemsida
Hemsidan är konstruerad under oktober och november 2003.
Design och utveckling har gjorts av 
Per Ahnborg. 

 
Historik mm
Version 1.0 blev klar 1990 och därefter har SnabbCad kontinuerligt utvecklats för anpassning alla nya versioner av AutoCAd och AutoCad LT.

Efterhand har antalet fackmoduler utökats och kompletterats med nya funktioner.

När ny fackmoduler har utvecklats har detta gjort i samråd med användare inom respektive fack.

Programtillverkaren använder själv programmet dagligen för projektering av byggnader och testar därmed det kontinuerligt i verkligt projektering.

 
SnabbCAD är designad och konstruerad av 
Arkitekt SAR
Per Ahnborg
Rörgatan 58, 
852 39 SUNDSVALL 

 

SnabbCad: tel 060-124611
E-post: snabbcad@yahoo.se
Dat. 2004-04-28