Grundmodulen
Grundmodulen innehåller ett stort antal funktioner som förenklar och snabbar upp vanliga AutoCadkommandon. Skal- och formathantering ingår.

SnabbCads funktioner
Grundmodulen
Denna kompletterar AutoCad/LT med ett stort antal nya egna funktioner som hjälper dig att bli snabbare och effektivare i ditt konstruktionsarbete med AutoCad/LT.

Fackmoduler
Grundmodulen kan byggas ut med olika fackmoduler. Fyra fackmoduler kan vara laddade samtidigt.
.
Arbetsmetoder
.


Verktygsfält
Egna verktygsfält för att snabb och direkt åtkomst till alla ofta använda kommandon, funktioner och symboler.

SnabbCad Express
På ett verktygsfält bestående av 10 x 10 rutor är 95 % av av kommandon och funktioner som man vanligen använder placerade. Eftersom detta verktygsfält alltid se likadant ut och alltid kan placeras på samma ställe kan cadritandet utföras upp till 30 % snabbare.
 
Rullgardinsmenyer
Från ett eget system med 12 rullgardinsmenyer nås AutoCADs samtliga kommandon och utökade varianter av dessa. 
Ytterligare fyra rullgardinsmenyer är reserverade för ladda fackmodulerna. 

Skärmmenyer
SnabbCad använder sig av skärmmenyer för att komma åt ytterligare funktioner och för att ge inmatningshjälp t ex mått på kanaler och tjocklekar på väggar. 

Ikonmenyer
På dessa visas t ex olika typer av symboler så att man lätt kan välja den rätta.

Digitizer
För den som föredrar att arbeta med hjälp av en
Digitizer är detta möjligt.
SnabbCad och AutoCads olika kommandon och funktioner kan alla nås från SnabbCads menyplatta.

SnabbCad på Svenska

SnabbCad följer svensk standard och projekteringstradition och kommunicerar med användaren på svenska. 

 
Konstruktionshjälpmedel
Förvalda mått
Avstånd, mått, radier mm för bl a:
Cirkelradier
Bredder på en polyline
Offsetavstånd
Rotationsvinklar
Skalfaktorer

Exempel på nya funktioner
Rektangel genom att peka på två hörn.
Rektangel genom att ange x- och y-mått.
Hänvisningslinjer med punkt eller pil.
Copy, Stretch och Move i fyra riktningar med automatiskt beräknad start- och slutpunkt.
Trimma efter en linje eller rektangel.

Exempel på utökade kommandon
Snabb-kommandon för Erase och Break. Spara 2 valfria radier för Fillet och Chamfer. 
Kopiera och rotera i samma moment.

Information och inställningar
Mät mellan närmast och vinklrätt i 2 steg.
Elementinformation på 2 rader.
Mät golv- och väggyta.
AutoCads inställningar samlade och förklarade på ett ställe.

 
Texthantering

Text från verktygsfält
Vaniga texthöjder hämtas direkt från ett verktygsfält. Automatisk inställning av färg och penntjocklek vid val av texthöjd.
Välj mellan 18 textstilar. Ny text med blå knapp och ändra texthöjd genom att välja röd knapp.

Allmän textredigering
Ändring av del i textsträng.
Ändra en text i ett block.
Redigera upp till 5 textrader samtidigt.
Import och export av textfiler.
Texta med olika insättningspunkter.
"Stretcha" texter.
Stryk under genom att peka på en text.
Ändra gemena bokstäver till versaler.
Byt stil på text till samma stil som den text man pekar på har.

Global textredigering
Med SnabbCad kan du använda alla urvalskommandon (t ex window och crossing) för att välja en grupp texter.
Sedan kan höjd, färg och/eller stil ändras samtidigt på alla valda texter. Minska t ex höjden på alla texter i ritningen med 25 %.

 
Måttsättning

Inställningar
SnabbCad sköter automatiskt inställning av komplicerade måttsättningsvariabler.
Måttsättning görs i mm och följer svensk byggstandard.

Texthöjd och penntjocklek
Välj
horisontal eller vertikal måttsättning med texthöjder mellan 1,8 - 7,0 mm.
En separat rullgardinsmeny finns för att  förenkla och effektivisera måttsättningen.

Associererad måttsättning
Öka t ex en rumsbredd genom att använda "stretch" och måttsättingen förändras till det nya måttet.

3D-funktioner och bildskärmshantering

Bildskärm
Spara och hämta bildskärmsutsnitt så att du snabbt kan förflytta dig mellan olika delar av ritningen utan att behöva zooma ut.
Funktioner för att hantera UCS.

Att arbeta med ritningar som har två modulnät i olika vinklar blir enkelt eftersom koordinatnätet kan roteras så att det blir parallellt med bildskärmens.

Hantering av hide och shade.

Paperspace och modelspace
Separat verktygsfält för snabb hantering.
Automatisk inställning av zoom-skala.
Frys lager i en viewport genom att peka på ett element som har detta lager.Konstruera
Rita en rektangel i Z-planet.
Kopiera och flytta i Z-led.
Boxar, klot, ringar, rotationsytor mm i 3D.

Perspektiv
Perspektiv skapas mycket enkelt. Peka på målpunkt och kamerapunkt, välj brännvidd och perspektivet beräknas automatiskt av SnabbCad. 
Justering av brännvidd, ändring av kamerapunkt mm sker på ett enkelt och intuitivt sätt. 

 
Skala och format

Ritningsskala
V
id arbete med Cad ritas allt i skala 1:1 och förminskas vid plottning till önskad skala.
SnabbCad är därför försedd med en automatisk skalhantering som ser till att texter, ritningsformat och symboler får rätt storlek i förhållande till vald skala.
Välj mellan mm eller m som ritenhet.

Ritningsformat och ritningstillbehör
Ritningsförteckning, distrubitionslista och ritningsformat från A4 till A0 hämtas från en rullgardinsmeny.

Skalstockar, revideringspilar och moln.
Plushöjder, norrpilar och texter.

Symbol- och blockhantering
SnabbCad innehåller en automatisk block- och symbolhanterare som ger symboler rätt storlek i förhållande till vald skala.

När en symbol hämtas ges vanligen information om symbolens betydelse och användning. 

Vid insättningstillfället kan man välja en annan symbolskala från en automatiskt aktiverad skärmmeny.

Skapa tillfälliga block med ett fåtal moment.

 
"Peka-på-funktioner"

Lagerhantering
Släck, gör aktivt, frys eller lås lager genom att peka på ett element i önskat lager. 

Unik möjlighet att släcka alla lager utom det lager som det element man pekar på tillhör. Mycket användbar funktion när man skall undersöka lageruppbyggnaden i en okänd ritning eller byta namn på lager. 

Byt egenskaper
Hämta egenskap från ett befintliga element och överför dessa till en objektgrupp (t ex färg, linjetyp, lager, stil m.m).

 
Lageruppbyggnad

Lagernamn i klartext
SnabbCad använder lagernamn, som i klartext talar om vad lagret används till.
Totalt finns 68 färdiga lagernamn som särskiljer en byggnads olika delar. 

Integrerad lagerstruktur.
För att man skall kunna utnyttja samordningsvinsterna med Cad-projektering krävs en enkel och integrerad lagerstruktur mellan samtliga fackområden.  
Därför kan en VVS-projektör ladda in arkitektritningen direkt utan konverteringar och genast rita in kanaler eller VS-installationer.

Lagerkonvertering
Med SnabbCAD medföljer ett generellt lagerkonverteringsprogram gör konvertering mellan olika lagerstrukturer enkel. 

Färdiga konverteringsalternativ finns för konvertering mellan SnabbCad och Point.

Ritningshantering
Lagergrupper kan automatiskt tändas för att ta fram t ex undertaks-, belysnings-, inrednings- eller ventilationsritningar.

 
SnabbAssistans och hjälp
Längst ner på varje rullgardinsmeny finns "SnabbAssistans" som är en inbyggd manual, alltid lättillgänglig.Hjälptexter visas om man håller muspilen stilla en stund över en ikon i ett verktygsfält.
Kompabilitet

SnabbCad och Point
SnabbCad är konstruerad för att kunna användas tillsammans med ritningar skapade med Point, Mecslide, MecCAD, Elprocad och andra applikationer.

AutoCad och AutoCad LT
Ritningar som är gjorda med SnabbCad för AutoCad LT kan givetvis redigeras vidare med SnabbCad för AutoCad utan konverteringar och vice versa.

AutoCad-element
SnabbCad  genererar endast äkta AutoCad-element och ritningar skapade med SnabbCad är därför 100% kompatibla med andra system. 

Uppdatering
En uppdatering tar endast ett par minuter och eftersom menystrukturen alltid är densamma går det att komma igång genast.
Det enda man behöver lära sig är tillkommande funktioner och förbättringar. 

Kopiera de ny a filerna är till katalogen "S-CAD". Uppdatera genom att välja raden med SnabbCads versionsnummer (som finns på rullgardinsmenyn "Edit") och uppdatering sker automatiskt. 

SnabbCad tar under 10 Mb på hårddisken och ritningar skapade med SnabbCad blir väldigt små.
 
AutoCad eller AutoCad LT
SnabbCad finns i två versioner, en för AutoCad och en för AutoCad LT.

Strukturen är densamma för rullgardinsmenyer och verktygsfält. Även arbetssättet är likartat.

Eftersom AutoCad LT inte använder sig av programmeringsspråket autolisp och inte stödjer skärmmenyer skiljer sig SnabbCad på vissa punkter beroende på om SnabbCad används tillsammans med AutoCad eller AutoCad LT.

Samma version av SnabbCad används tillsammans med alla versioner av används för AutoCad/LT (ver 12 till 2004).
 
Skapare
SnabbCad är designad och konstruerad av:
 
Per Ahnborg
Arkitekt som dagligen använder programmet

Adress:
Rörgatan 58, 
851 39 SUNDSVALL tel/fax 060-124611.

Första versionen av SnabbCad utgavs 1990 och sedan dess har programmet kontinuerligt utvecklats och anpassas för nya versioner av AutoCad och AutoCad LT.
SnabbCad: tel 060-124611
E-post: snabbcad@yahoo.se
Dat. 2006-04-24