Färgläggning
Denna modul används för att färglägga en ritning och för att ge AutoCad-element olika färger. Till exempel kan flödespilar för varmt och kall vatten särskiljas med genom att dessa görs röda och blåa. 

Färgläggning
Färglägg t ex en planritning direkt i AutoCAD.
Välj bland en av 18 färger från ett verktygsfält, peka i en sluten yta och denna färgläggs. Välj bland olika fyllningsalternativ med eller utan avmaskning för text, möbler mm.

Placera objekt 
När färgläggningen är klar placera objekten i önskad ordning i ritningen.
T ex bör ritningens text och svarta linjer placeras överst.
Använd funktionerna för att placera valda objekt överst, underst eller över respektive under ett valt referensobjekt.

 
Redigering och ändringar
Det färglagda ytorna går att stretcha om förändringar av planlösningen sker.  
Fyllda ytor är assosiativa och kan förändras med "Stretch" eller genom att
ta tag i ett handtag (gip) tillhörande den inneslutna ytan.

 

Lagerhantering

19 st färglager skapas automatiskt med namn i klartext, t ex "ljus-gul", och färgnummer avpassad till färg i AutoCads färgskala.
De färglada ytorna placeras automatiskt i rätt färglager. Vid plottning av ritningen sker även färginställningen automatiskt.


Färgschema
För att kunna förutse vilka färger som den färglagda ritningen får vid plottning följer ett färgnummerschema med som innehåller AutoCads samliga 256 färger.  Genom att skriva ut denna på den plotter som skall användas vid utskrift är det lätt att välja rätt färg vid färgläggning.
SnabbAssistans
Hjälp- och handledning vid vid användandet av modulen finns alltid tillgänglig från rullgardinsmenyns nedersta rad.
SnabbCad: tel 060-124611
E-post: snabbcad@yahoo.se
Dat. 2003-10-21