Elinstallation
Projektera elinstallationsritningar för kraft, belysning brandlarm mm. 
Programmet innehåller el-symboler av alla typer.

Armaturer
Lysrör, 18 (20) watt, 36 (40) watt och 54 (65) watt.
Glödljus, takmonterad och väggmonterad
.
Brytare och kontakter
1-3 poliga infällda och utanpåliggande, kron- och dubbel.
1 och 2-vägsutag, infällda och utanpåliggande, skyddsjord.

Brandlarm
Brandlarmssymboler, givare mm.
Mängdning
Mängdning av armaturer, kontakter och el-enheter görs snabbt och enkel genom med hjälp av mängdningsmodulen.
Ur- högtalare
Ur och högtalare.

Övrigt
Kontaktorer av olika typer.
Lagerstruktur
Med SnabbCad följer en färdig lageruppsättning som möjliggör projektering av ritningar för kraft, belysning, tele och brandlarm i samma ritningsfil. 
Detta gör att samordning mellan de olika delfacken blir väldigt enkel.
Symboler och text kan placeras på olika lager.
Skalhantering
Samtliga symboler är skalanpassade och relativ symbolstorlek kan väljas.
SnabbCad: tel 060-124611
E-post: snabbcad@yahoo.se
Dat. 2003-11-14