Arkitekt
Framställ alla typer av arkitektritningar, planer, undertak, fasader detaljritningar mm. Alla vanliga fackfunktioner och symboler medföljer.

Dörrar, fönster och partier

Rita dörrar, fönster och partier, med automatisk lagerhantering och väggklippning.

Dörrar, pardörrar och öppningskarmar kan ritas med olika typer av slagningar och fönster med
valfritt antal lufter.SnabbCads dörr/fönsterfunktion är snabb, flexibel och enkel.
När dörr/fönsterbredd har valts visas en cirkel där cirkelns diameter motsvarar dörrbredden. Flytta cirkeln till önskad mittinsättningspunkt på en vägglinje och peka därefter på den andra vägglinjen så utförs automatiskt väggklippning och anpassning av karmdjup.
När dörren är uppritad välj önskad hängning,  slagning och väggsida genom att peka på kvarvarande dörrblad och avsluta med retur.

Dörrar/fönster och väggar ritas parametriskt och är redigerbara med alla AutoCad-kommandon.

 
Fönster och dörrar för fasader
Dörrar och fönster med valfritt antal lufter.
Samliga dörrar/fönster och väggar är parametriskt ritade av AutoCad-element och är redigerbara med alla AutoCad-kommandon.
Rita och redigera väggar
Rita väggar med automatisk uppklippning till anslutande vägg.

Upprensning av
vägghörn, 3-väggskorsning och 4-väggskorsning.

Justera avstånd till vägghörn från t ex en dörr eller ett fönster genom att peka på anslutande väggdel och mata in nytt önskat mått.

Väggfyllningar skapas genom att peka på respektive väggsidor. 
Väggfyllningen består av en polyline med väggbredden och är redigerbar när 
t ex en rumsbredd skall "stretchas".
 
Isolering
Rita mineralull av 3 olika typer. 
Välj mellan 16 färdiga tjocklekar från 15 mm till 300 mm eller mata in annan bredd.

Mineralullselementen skapas som en sammanhängande polyline så att man kan förändra tjockleken med "stretch". 
Takskjutportar
Planer, sektioner och elevationer av takskjutportar. 
Välj bland olika utförande med olika typer av fönster, med och utan dörr.
Lister och virkessymboler  
Ett 70-tal lister t ex skygglister, socklar, foder, smyglister m fl.Virke för detaljer i total 22 dimensioner 
( 22x45 till 45 x 220).
Rumstextning
Rumstexter för olika områden t ex, bostäder, kontor, sjukhus och skolor. 
Lagerstruktur
Med SnabbCad följer en färdig lageruppsättning som möjliggör projektering av ritningar för mått-, undertaks- och golvplan i samma ritningsfil.

Detta gör att samordning mellan de olika delfackområdena underlättas.

Symboler och text kan placeras på olika lager.
 
Mängdning
Mängdning av t ex dörrar, fönster och partier görs snabbt och enkel genom med hjälp av mängdningsmodulen.
SnabbCad: tel 060-124611
E-post: snabbcad@yahoo.se
Dat. 2004-08-28