Layout
Med modulpaketet bildbehandling, färgläggning och skraffering kan bilder, cadritningar, inscannade bilder, teckningar och kombineras och används för att ta fram planscher, informations- och reklamblad och andra presentationshandlingar.
Använd AutoCAD för att kombinera bilder, text och ritningar.

Utnyttja dina kunskaper i AutoCAD för att skapa presentationer eller informationsblad.
Autocadlement och bilder hanteras med AutoCads vanliga kommandon. 
Väggar, ytor och symboler kan snabbt färgläggas eller skrafferas genom att välja färg eller skraffering från ett verktygsfält och peka i sluten yta.

Bildbehandling
Använd AutoCAD för att kombinera bilder, text och ritningar.
Utnyttja dina kunskaper i AutoCAD för att skapa presentationer eller informationsblad.
Infoga bilder och ritningar
Använda inscannade ritningar, teckningar och bilder som underlag för att skapa olika typer av informations- och presentationsmaterial.
Förutom cadfiler i .formaten .dwg och .dxf kan de flesta bildformat infogads direkt utan konvertering t ex .bmp, .gif, .jpg, .flc, .fli, .pcx, .pct, .png, .tga och .tif.
Beskära bilder
En infogad bild kan beskäras genom att endast en del av bilden visas.
Ett bildutsnitt kan kan göras rektangulärt eller polygonalt (månghörning).
Justering av bilder 
Kontrast och ljusstyrka mm kan justeras på bilder, dock ej svart/vita 2-tonsbilder
Svart/vita bilder kan göras genomskinliga eller ogenomskinliga.
Bilderna kan visas på bildskärmen med hög eller låg kvalitet. 
Lagerhantering
Lager för placering av bilder, texter, färger och ytor mm igår.
Vid val av lager från rullgardinsmenyn skapas dessa automatiskt. 
Flera verktygsfält för snabb lager hantering finns.
Mallar för layouter
Mallar för en sidlayout, A4, A3, A2 eller A1, kan väljas för att underlätta layoutarbetet.
Hjälplinjer i mallen är placerade i olika lager för att underlätta användning av mallen.
Mallar för textstycken finns för textfonterna Ariel och Times Roman.Dölja underliggande element
Använd elementet "Wipeout" för att dölja underliggande objekt.
Funktioner finns för att placera objekt under resp. över en "Wipeout" eller en bild.
Snabbfunktioner finns för att skapa en "Wipeout" i form av rektangel/cirkel eller en ram samt för att dölja element bakom ett textelement.
Ramar på "Wipeout" kan visa eller döljas. 
SnabbAssistans
Hjälp- och handledning vid vid användandet av modulen finns alltid tillgänglig från rullgardinsmenyns nedersta rad.

 

 

SnabbCad: tel 060-124611
E-post: snabbcad@yahoo.se
Dat. 2003-11-30