Fackmoduler
13 stycken fackmoduler kan kopplas till grundmodulen. 
4 moduler kan samtidigt vara aktiverade.
AutoCad och AutoCad LT

Fackmodulernas uppbyggnad, struktur och funktioner har så långt detta är möjligt gjorts lika för SnabbCads båda versioner för AutoCad respektive AutoCad LT. 
Fackmoduler markerade med * finns för närvarande inte för AutoCad LT.

Arkitekt
Med modulen framställs alla typer av arkitektritningar, planer, undertak, fasader detaljritningar mm. Ett stort antal fackfunktioner och symboler ingår.
Inredning
Denna modul används för inredning av planritningar och typrum. 
Symboler ingår för kök, lägenheter, kontor mm.
Konstruktion
Med hjälp av denna modul framställs konstruktionsritningar. 
Funktioner för armering, svetsar av olika typer TT-kassetter, stålbalkar, trp-plåt mm.
Elinstallation
Modulen används för att projektera elinstallationsritningar för kraft, belysning brandlarm mm. Programmet innehåller el-symboler av alla typer.
Ventilation
Modulen, som används för att projektera ventilation, innehåller bl a hjälpmedel för att rita kanaler med böjar och don i olika dimensioner.
Värme- och sanitet
Modulen, som används för att projektera bland annat värme och sanitet, innehåller över 100 symboler för detta ändamål. Symbolerna kan användas för såväl installations som schemaritning.
Idrottsplaner
Modulen innehåller idrottsplaner ur kommunernas måttbok med detaljerade uppgifter om bland annat näthöjd, takhöjd och skyddzoner.
Växter
Denna modul används för att illustrera planer och fasader med växter av olika storlekar och typer. 
Utrymningsplaner och brand
Framställ utrymningsplaner och rita brandcellgränser i olika klasser. 
Automatisk färghantering gör utskrift i färg enkel.
Mängdning*
Med denna modul utförs mängdning alla typer av byggenheter t ex dörrar, prefabelement, ventiler, ventilationsdon, träd mm.
Färgläggning
Denna modul används för att färglägga en ritning och för att ge AutoCad-element olika färger. Till exempel kan flödespilar för varmt och kall vatten särskiljas med genom att dessa görs röda och blåa. 
Ytberäkning och skraffering
Denna modul används för att skraffera ytor och väggar. 
En snabb funktion för att mäta ytor och omvandla denna till m2 ingår.
Bildbehandling och layout*
Denna modul används för att infoga och hantera pixelbilder samt skapa sidlayouter.
Pixelbilder i form av fotografier, teckningar och ritningar i färg och svart/vit kan omformas, beskäras och bildkvaliteten justeras.
SnabbCad: tel 060-124611
E-post: snabbcad@yahoo.se
Dat. 2004-02-07