Bildbehandling
Infoga  fotografier, teckningar och hantera pixelbilder.
Scanna in  ritningar och kombinera dessa med cad-ritade avsnitt.

Bildbehandling
Använd AutoCAD för att kombinera bilder, text och ritningar.
Utnyttja dina kunskaper i AutoCAD för att skapa presentationer eller informationsblad.
 
Infoga och beskär bilder
Bilder skapade i alla vanliga format kan infogas direkt utan konvertering.
t ex .bmp, .gif, .jpg, .flc, .fli, .pcx, .pct, .png, .tga och .tif.

En infogad bild kan beskäras så att endast en del av bilden visas.
Bildutsnittet kan vara rektangulärt eller polygonalt (månghörning).

 
Justering av bilder 
Kontrast och ljusstyrka på bilderna kan justeras direkt inne i AutoCad.

Svart/vita bilder kan göras genomskinliga eller ogenomskinliga.
Mallar
Mallar för presentationer medföljer så att layoutarbetet underlättas. 

Alla mallar, A4, A3, A2 eller A1, är försedda med hjälplinjer för att underlätta dispositionarbetet

Mallar för textstycken finns för textfonterna Ariel och Times Roman.
Scannade ritningar
Utnyttja scannade ritningar och teckningar som underlag för fortsatt ritande och som en del av ritningen.

Använd t ex en scannad fasadritning som underlag och  komplettera direkt på denna med nya fasaddetaljer eller illustrera en planritning med scannade möbler, fordon mm.

En scannad ritning kan kan göra genomskinlig så att alla Autocad-element syns.
Dölja underliggande element
Använd elementet "Wipeout" för att dölja underliggande objekt.

Funktioner för att skapa en "Wipeout" i form av rektangel/cirkel eller en ram samt för att dölja element bakom ett textelement.Placera objekt under resp. över en "Wipeout" eller en bild.

Ramar på "Wipeout" kan visa eller döljas.
Lagerhantering
Lager för placering av bilder, texter mm igår.
Vid val av lager från rullgardinsmenyn skapas dessa automatiskt.
Bildlager kan släckas och tändas.
SnabbAssistans
Hjälp- och handledning vid vid användandet av modulen finns alltid tillgänglig från rullgardinsmenyns nedersta rad.
SnabbCad: tel 060-124611
E-post: snabbcad@yahoo.se
Dat. 2003-11-15